Lions Club Texel is een serviceclub op Texel die in 1977 is opgericht. De club bestaat uit circa dertig Texelaars uit diverse geledingen van de maatschappij. Zij komen gemiddeld twee keer per maand bij elkaar, onder meer om zich in te zetten voor het goede doel.

Met diverse activiteiten halen ze geld voor activiteiten van clubs, verenigingen en andere organisaties op het eiland en voor (Texelse) projecten in de Derde Wereld. Speciale aandacht is er voor het Tesselhuus, een vakantiehuis voor mensen met ernstige lichamelijke handicaps, dat wordt bestuurd door leden van de Lions, de Rotary en Vrouwen van Nu.

 De Lions kennen tijdens hun clubavonden ook regelmatig lezingen of er worden bedrijfsbezoeken afgelegd. De club kent op het moment twee activiteiten waarmee geld wordt opgehaald: de Lionsveiling en de inzameling van cartridges en gebruikte mobiele telefoons.