Lions Club Texel zamelt sinds 2008 lege cartridges en oude mobiele telefoons in voor het goede doel. Op deze website zijn het doel, de opzet en achtergronden van deze actie te lezen.

Algemeen

Cartridges zijn kleine plastic inktpatronen uit printers. Als ze leeg zijn, verdwijnen ze vaak rechtstreeks in de prullenbak en dat is jammer. Het is over het algemeen niet bevorderlijk voor het milieu, maar het is vooral zonde van de kleine beetjes geld die telkens worden weggegooid. Ook lege cartridges zijn vaak nog iets waard als ze kunnen worden hergebruikt.

Op Texel verdwijnt naar schatting zo’n 90 procent van de gebruikte cartridges in de prullenbak. De Lions proberen dat percentage te verminderen door ze in te zamelen. Recyclingbedrijven aan de overkant vullen de patronen met inkt, zodat ze weer kunnen worden gebruikt. Oude mobiele telefoons komen eveneens voor recycling in aanmerking vanwege het glas, plastic, keramisch materiaal en ICT-producten die in de toestellen zijn verwerkt. Dat materiaal wordt eveneens bij recyclingbedrijven uit de toestellen gehaald.

Inzamelpunten

Lions Club Texel heeft verspreid over Texel veertien Lions Inzamelpunten staan waar u lege cartridges en telefoons kunt inleveren. Elders op deze website treft u een link naar de adressen. Een Inzamelpunt bestaat uit een blauwe bak met een witte deksel waarop het logo van deze actie te zien is. In de bak hangt een plastic zak waarin de telefoons en cartridges gedeponeerd kunnen worden. Leden van de Lions maken geregeld een ronde langs de Inzamelpunten om het ingeleverde materiaal op te halen, waarna zij het sorteren. Cartridges die wat opbrengen gaan naar recyclingbedrijven aan de overkant, exemplaren die niks meer waar zijn worden als afval verwerkt.

Opbrengsten

Lions Club Texel haalt met de inzameling van cartridges en telefoons geld op voor goede doelen. Eenderde gaat naar het Tesselhuus, eenderde naar Texelse organisaties en eenderde naar projecten in de Derde Wereld. De leden van Lions Club Texel voeren deze actie belangeloos uit, conform de doelstellingen van deze serviceclub. Meer informatie over de Lions is te vinden op www.lions.nl.

We hopen dat het op termijn voor veel Texelaars een gewoonte wordt lege cartridges en mobiele telefoons bij een Inzamelpunt af te geven.

Bestaande acties

Lions Club Texel is niet de eerste op het eiland die op het idee komt lege cartridges in te zamelen. We pleiten ervoor dat Texelaars die al aan een bestaande actie meedoen niet van koers veranderen en trouw blijven aan hun inzameling. We willen elkaar niet voor de voeten lopen. Bovendien zijn de doelstellingen hetzelfde: er wordt geld voor het goede doel opgehaald en de cartridges verdwijnen niet rechtstreeks bij het afval.

Milieu

Voor de goede orde: lege cartridges zijn niet gevaarlijk voor het milieu. Binnen Europees verband staan de inktpatronen te boek als ‘ongevaarlijk afval van verpakkingsmateriaal’. Dat wil echter niet zeggen dat milieu en omgeving erbij floreren als cartridges in grote getale op de grote afvalhoop verdwijnen. Daarnaast betekent hergebruik op langere termijn dat minder nieuwe cartridges hoeven te worden geproduceerd, wat grondstoffen en energie bespaart. De wereld zal er ook niet plotseling anders uitzien als Texel op grote schaal cartridges gaat recyclen, maar op deze manier dragen we één van die vele steentjes bij aan een duurzamere omgang met milieu, grondstoffen en energieverbruik. Het is net als met die lege cartridges; afzonderlijk leveren ze nauwelijks wat op, de vele kleine beetjes maken het grote geheel!

Wetenswaardigheden cartridges

In gemiddeld twee op de drie huishoudens in Nederland staat een printer en of fax die werkt op de inkt uit cartridges. 

Jaarlijks worden in Nederland zo’n acht  miljoen cartridges verkocht. Daarvan zijn er zo’n twee miljoen al eens eerder gebruikt. 

Van alle cartridges die leeg zijn, verdwijnt jaarlijks ondanks alle inzamelingen toch nog zo’n 85 procent rechtstreeks in de prullebak. 

Wetenswaardigheden mobiele telefoons:

Er is in Nederland gemiddeld één mobiele telefoon per inwoner (iets meer dan 16 miljoen stuks dus). 

In dat aantal zit verloop omdat mobiele telefoons gemiddeld na twee jaar worden afgedankt en vervangen door een nieuwe. 

Afgedankte mobiele telefoons zijn interessant voor recycling in verband met de materialen die in een toestel zijn verwerkt. Dan gaat het om plastics, metalen, glas, ICT-producten en keramische materialen. 

De Lions verzoeken u vriendelijk alleen kleine, handzame lege cartridges in te leveren! We zijn gestopt met de inzameling van grote inktpatronen, omdat dat teveel logistieke problemen opleverde.