Fondsverdeling 2015

Fondsverdeling 2015

In 2015 heeft Lions Club Texel €7.500,- uitgekeerd aan tien goede doelen. Het geld werd opgehaald met de Lionsveiling en de inzameling van gebruikte cartridges en oude mobiele telefoons. De verdeling van de €7.500,- was als volgt: €2500,- Tesselhuus Dit geld wordt gebruikt om mensen met ernstige lichamelijke handicaps (spierziekten, reuma, MS of ALS) vakantie te laten vieren in het Tesselhuus, een aangepast vakantiehuis in De Koog. Elk jaar worden er tien geheel verzorgde en gratis Tesselhuusweken aangeboden. Daar kunnen jaarlijks tachtig mensen gebruik van maken.

€1000,- Moor de Waal

De 15-jarige Moor de Waal uit Den Burg heeft een droom: ze wil graag mee met School at Sea, een project waarbij jongeren een half jaar op een zeilschip over de wereld varen en onderweg lessen volgen. Moor doet vanalles om haar droom te verwezenlijken en de Lions ondersteunen dat graag.

€500,- Budovereniging Shima

Shima geeft wekelijks sportles aan Texelaars met een verstandelijke handicap. Het geld is bestemd om materialen voor de G-gym aan te schaffen.   €500,- Texelrunners De Texelrunners is een groep Texelaars die meedoen aan de Roparun, een ruim vijfhonderd kilometer lange nonstop-estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. De groep zamelt geld in voor mensen die kanker hebben en bij wie geen zicht op genezing meer is. Met het geld wordt 'leven toegevoegd aan de dagen waar geen dagen meer aan het leven kunnen worden toegevoegd'.

€500,- World Jamboree in Japan

Jesse Schoots en Jens Koops zijn twee Texelse scouts die mee willen doen aan de World Jamboree in Japan. De jongens doen vanalles om het geld bij elkaar te krijgen. De Lions steunen hen met elk €250,-. Meewegend argument. Scouts uit rijkere landen betalen meer voor de jamboree, zodat scouts uit armere landen de kans krijgen ook naar Japan te gaan.

€500,- Stichting Hulp Oost Europa Texel

Hulp Oost Europa zorgt jaarlijks voor goederentransporten naar armere landen. Meestal Moldavië als armste land in Europa, maar recent ook naar Noord-Irak. Met de bijdrage van de Lions wordt de brandstof voor het transport betaald.   €500,- Vrienden van Bawku Ghana Vrienden van Bawku is een stichting die in 2004 is opgericht voor een ziekenhuis in Bawku (Ghana). Het geld van de Lions wordt gebruikt voor de bouw van nieuwe verloskamers in het ziekenhuis.

€500,- Stichting Rigdzin

Rigdzin is een stichting die in 2005 werd opgericht als vrijwilligersorganisatie om hulp te bieden aan kansarme mensen in Tibet, India en Nepal. De bijdrage van de Lions is voor de aanschaf van schoolboeken voor kinderen van nomaden in Oost-Tibet.

€500,- Stichting Kenya Care

De stichting Kenya Care is in 2008 opgericht voor alleenstaande HIV-positieve moeders in de regio Mtwapa in Kenia. De stichting spant zich in voor het verbeteren van huisvesting, gezondheidszorg en de gezinssituaties van de vrouwen die veelal door hun omgeving zijn verstoten.

€500,- Stichting Outreach Support

Ministries Stichting Outreach Support Ministries is een Nederlandse stichting die lokale Afrikaanse kerken steunt op tal van gebieden. De stichting zet zich in voor de omgang met ebola in Sierra Leone en Liberia en daar is de Texelse bijdrage voor bestemd.