Fondsverdeling 2013

In 2013 heeft Lions Club Texel €7.500,- uitgekeerd aan elf goede doelen. Het geld werd opgehaald met de jaarlijkse Lionsveiling en de inzameling van gebruikte cartridges en oude mobiele telefoons. De verdeling van de €7.500,- was als volgt:

€2500,- Tesselhuus
Dit geld wordt gebruikt om mensen met ernstige lichamelijke handicaps (spierziekten en reuma) vakantie te laten vieren in het Tesselhuus, een aangepast vakantiehuis in De Koog. Het zijn actieve vakanties waarbij de gasten diverse activiteiten op het eiland ondernemen.

€750,- ontmoetingscentrum Maartenhuis
Leefgemeenschap het Maartenhuis bij De Koog kent sinds enige tijd een ontmoetingscentrum voor Texelaars die dementie hebben. Er worden gezamenlijk diverse activiteiten ondernomen. De gift is bestemd voor de aanschaf van een buitenkeuken.

€500,- Verpleeghuis Hollewal
De bijdrage is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe duofiets voor de bewoners van verpleeghuis Hollewal in Den Burg. 

€500,- boek ambulance op Texel
Paul Smidt uit Den Burg is bezig met een boek over de ontstaansgeschiedenis van de ambulancedienst op Texel. De Lions willen met de gift meehelpen het boek uit te geven.

€400,- Budovereniging Shima
Shima gebruikt het geld om nieuwe spelmateriaal voor de gehandicapten gymgroep van Shima aan te schaffen.

€350,- loodsbotter Texelstroom
Het geld is bestemd voor vaartochten die medewerkers van loodsbotter Texelstroom zo nu en dan maken met mensen met een verstandelijke handicap. De Texelstroom dateert uit 1906 en is tegenwoordig een zeilend monument. De Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom zorgt ervoor dat de botter in goede staat blijft.

€500- werkgroep Hulp Oost-Europa
Ria van der Vis uit Den Burg gebruikt deze bijdrage om goederen, die op Texel worden ingezameld, naar Oost-Europese landen te transporteren. Zij is momenteel actief in Moldavië waar ze onder meer zorg draagt voor ouderen in bejaardenhuizen.

€500,- Stichting Nieuw-Guinea
Harry de Graaf uit De Koog zorgt er al meer dan twintig jaar voor dat jonge Papua’s financieel in staat worden gesteld een opleiding te volgen. Dat heeft er in de loop der jaren toe geleid dat honderden Papua’s dankzij hun opleiding een baan hebben gevonden en daardoor in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

€500,- Lejofonds
Het Lejofonds werd opgericht bij het afscheid van Leo Annyas als directeur van de Jozefschool in Den Burg in 2005. Het geld is bestemd voor de aanleg van een waterput in Oegenda. Het Lejofonds startte eerder het project Goat to Goat waarbij arme gezinnen in Oegenda een geit krijgen. Met de opbrengsten van het dier kunnen de ouders hun kinderen naar school laten gaan.  Als tegenprestatie moeten ze jaarlijks een pasgeboren geit teruggeven, zodat anderen daar weer mee geholpen kunnen worden. Het Lejofonds startte ook het project Solar Cooking om mensen in Oegenda met behulp van de zon te laten koken. Beide projecten werden ook door de Lions gesteund.

€500,- Sight First
Sight First is een project van Lions International. Het is jaren geleden opgezet om blindheid in ontwikkelingslanden te bestrijden. Met behulp van de giften worden oogoperaties uitgevoerd.

€500,- Elma van Garderen
Elma van Garderen uit Den Burg gaat voor de stichting Be More een half jaar vrijwilligerswerk doen in Malawi en dat wordt gesteund door de Lions. In het verleden werden ook al andere Texelaars gesteund die via Be More naar ontwikkelingslanden gingen.