In 2012 heeft Lions Club Texel €14.000,- uitgekeerd aan tien goede doelen. Het geld werd opgehaald met de jaarlijkse Lionsveiling en de inzameling van gebruikte cartridges en oude mobiele telefoons. 

De verdeling van de €14.000,- was als volgt: 

€5000,- Tesselhuus

Dit geld wordt gebruikt om mensen met ernstige lichamelijke handicaps (spierziekten en reuma) vakanties aan te bieden in het Tesselhuus, een aangepast vakantiehuis in De Koog.

€1000,- werkgroep Hulp Oost-Europa

Ria van der Vis uit Den Burg gebruikt deze bijdrage om goederen, die op Texel worden ingezameld, naar Oost-Europese landen te transporteren. Zij is momenteel actief in Moldavië waar ze er eveneens voor zorgt dat ouderen in opvanghuizen warme maaltijden krijgen. Ze heeft ook al een paar keer honderden kerstpakketten in een opvanghuis voor ouderen geregeld.

€1000,- Stichting Bouwen aan Bangladesh

Bouwen aan Bangladesh kreeg in 2008 al eens geld van de Lions voor de bouw van een school in Bangladesh. Met de nieuwe bijdrage worden de laatste werkzaamheden aan de school verricht en uniforms voor de kinderen gekocht. Het geld wordt ook gebruikt voor een kindertehuis dat de stichting heeft opgezet. Bouwen aan Bangladesh is een Texels initiatief van Jashim Udin Litton en Herman Bakker.

€1000,- Budovereniging Shima

Het geld is bedoeld om tijdens het gymmen voor verstandelijk gehandicapte Texelaars lessen G-judo te verzorgen. Het wekelijkse G-judo op Texel is in 2011 gestopt en de groep G-judoka’s doet sindsdien mee met de wekelijks G-gym in Den Burg. Daar is sinds enige tijd veel interesse in G-judo ontstaan, waardoor nu één keer in de maand G-judolessen worden gegeven.

€1000,-Verpleeghuis Texel

De bijdrage is bestemd voor verbetering van een tuin bij De Muy, de afdeling van het Verpleeghuis in Den Burg (sinds 2012 De Hollewal genaamd) waar mensen met lichamelijke aandoeningen verblijven.

€1000,- Stichting Vliegende Meubelmakers

Klaas Veenbaas uit Oudeschild is voor deze stichting in 2011 voor het eerst naar de Filippijnen geweest m ter plekke met meubelmakers-in-opleiding bedden voor een kindertehuis te maken. In 2012 gaat hij opnieuw naar dit kindertehuis. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van gereedschap dat achterblijft in het dorp waar demeubels worden gemaakt.

€1000,-Stichting ’t Walvisvaardershuisje

Deze stichting beheert het Walvisvaardershuisje aan de Herenstraat in Den Hoorn dat sinds 2012 voor bezoekers is geopend. Met de gift wil de stichting een versleten kachel vervangen, oude vitrines aanschaffen, krukjes voor lezingen en boeken in huis halen. De stichting spant zich ervoor in het huisje in authentieke staat te behouden.

€1000,- Stichting Nieuw-Guinea

Harry de Graaf uit De Koog zorgt er al tientallen jaren voor dat jonge Papua’s financieel in staat worden gesteld een opleiding te volgen. Dat heeft ertoe geleid dat honderden Papua’s een baan hebben gevonden en daardoor in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

€1000,- Lejofonds

Het Lejofonds werd opgericht bij het afscheid van Leo Annyas als directeur van de Jozefschool in Den Burg in 2005. Het fonds beheert in Oeganda onder meer een project waarbij arme gezinnen een geit krijgen, zodat ze met de opbrengsten van het dier hun kinderen naar school kunnen laten gaan. De donatie van 2012 wordt gebruikt voor een nieuw project om gezinnen op zonne-energie te laten koken.

€1000,-Broedwand Oeverzwaluwen

Vogelkenner Marc Plomp en Jaap Groen van camping De Robbenjager in De Cocksdorp willen in een natuurgebied bij de camping een dijk maken waarin oeverzwaluwen kunnen broeden. Deze beschermde vogelsoort komt weinig voor op Texel en dat komt door gebrek aan geschikte plekken om te broeden. Plomp en Groen hopen de dijk, waar kleiachtig zand in moet komen, in het najaar van 2012 te realiseren.

De Lions haalden in 2012 met de veiling en de cartridges/mobiele telefoons in totaal €15.000,- op. Daarvan is €1000,- in reserve gehouden, zodat dat verderop in het clubjaar nog een keer aan een goed doel kan worden besteed.