In 2011 heeft Lions Club Texel €15.000,- uitgekeerd aan tien goede doelen. Daarnaast is een fonds op naam opgericht waarin €13.000,- is gestort. Dat geld haalde Lions Club Texel eind 2010 op met de verkoop van de inventaris van het voormalige gemeentehuis van de gemeente Texel. De verdeling van de €15.000,- was als volgt:

€5000,- Tesselhuus

Dit geld wordt gebruikt om mensen met ernstige lichamelijke handicaps (spierziekten en reuma) vakanties aan te bieden in het Tesselhuus, een aangepast vakantiehuis in De Koog.

€3000,- Radio Texel

Dit geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een mobiele studio, waarmee de lokale omroep vanaf locatie kan uitzenden. Radio Texel verzorgt jaarlijks diverse locatie-uitzendingen bij grote evenementen op het eiland zodat mensen die zelf niet aanwezig kunnen zijn die evenementen ook kunnen volgen.

€1000,- Budovereniging Shima

Het geld is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe mat, spelmateriaal voor het G-gym en voor uitstapjes met de verstandelijk gehandicapte sporters.

€1000,- Hulpproject op Bali

Dit project is van Siep Eldering uit Oosterend. Het geld wordt gebruikt als studiebijdrage voor een meisje uit een weeshuis op Oost-Java. Eldering wil haar de kans bieden een opleiding tot apotheker te volgen.

€1000,- werkgroep Hulp Oost-Europa

Ria van der Vis uit Den Burg gebruikt deze bijdrage om goederen, die op Texel worden ingezameld, naar Oost-Europese landen te transporteren.

€1000,- Stichting Saving Grace Foundation

Dit geld wordt gebruikt voor een project in Malawi om HIV-besmettingen te voorkomen. Hetty van Dijk uit Den Burg zet zich al jaren in voor verbetering van de leefomstandigheden in dit Afrikaanse land.

€500,- Stichting Vliegende Meubelmakers

Aannemer Klaas Veenbaas uit Oudeschild gaat voor deze stichting naar de Filippijnen om ter plekke meubels te maken voor een kindertehuis. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van gereedschap dat achterblijft in het dorp waar hij aan de slag is gegaan.

€500,- Stichting Caya Cama

Oud-Texelse Marinka van Dijk werkt voor deze stichting. Het geld wordt gebruikt om kinderen van het dorp Ayllu Llakta in het Andesgebergte naar school te laten gaan. De stichting ontstond een paar jaar geleden om een weduwe in dat dorp en haar vijf kinderen te helpen in hun onderhoud te voorzien.

€500,- Stichting Nieuw-Guinea

Harry de Graaf uit De Koog zorgt er al tientallen jaren voor dat Papua’s financieel in staat worden gesteld een opleiding te volgen.

€500,- Lejofonds

Het Lejofonds werd opgericht bij het afscheid van Leo Annyas als directeur van de Jozefschool in Den Burg in 2005. Het fonds beheert in Oeganda een project waarbij geselecteerde, arme gezinnen een geit krijgen. Met behulp van de opbrengsten van de geit kunnen de ouders hun kinderen naar school laten gaan.

Jeugdfonds Jong Texel

Eind 2010 haalde Lions Club Texel €13.000,- op met de verkoop van de inventaris uit het voormalige gemeentehuis aan de Groeneplaats in Den Burg. De club heeft het geld in juli 2011 ondergebracht in het nieuwe Jeugdfonds Jong Texel, een fonds op naam dat wordt beheerd door het Texelfonds. Het nieuwe jeugdfonds richt zich op de Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Er kan een beroep op het fonds worden gedaan voor zaken op het gebied van zelfontplooiing, ontmoeting en ontspanning.

Volgens het Texelfonds komen geregeld aanvragen voor jeugdzaken binnen, terwijl het fonds daar tot nu toe nog geen voorziening voor had. Bij de uitkering van gelden uit het nieuwe fonds wordt gebruikt gemaakt van de rente. De bedragen die in het fonds worden gestort, worden niet aangeroerd. De Lions Club en het Texelfonds hopen dat er in de loop der tijd meer geld in het nieuwe fonds op naam wordt gestort, zodat de renteopbrengst toeneemt. Bekeken wordt welke mogelijkheden daarvoor zijn. Het Texelfonds wil zich inspannen voor het vergroten van het kapitaal.

Beide organisaties zien de bijdrage van €13.000,- als een mooie start voor het nieuwe fonds. Volgens de Lions Club komt op deze manier geld dat verkregen is uit de verkoop van materialen die eigendom waren van de Texelse gemeenschap ook ten goede aan de gemeenschap. Het nieuwe fonds is het derde fonds op naam binnen het Texelfonds. Eerder werden het Maartenfonds en het Joustra De Beurs Zorgfonds er ondergebracht.

Jan van Andel, voorzitter van de Fondsverdelingscommissie van de Texelse Lions, overhandigde de cheque van €13.000,- tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Texelhoeve in Den Burg (een lunchcafé waar mensen met een verstandelijke handicap werken) aan wethouder Hennie Huisman, omdat de gemeente de inventaris van het oude raadhuis aan de Lions beschikbaar had gesteld. Wethouder Huisman overhandigde het geld meteen aan Dirk Vinke van het Texelfonds.