In 2008 heeft Lions Club Texel €12.000,- geschonken aan negen goede doelen. De verdeling was als volgt.

€4000,- Tesselhuus

Dit geld werd gebruikt voor de elf vakantieweken die het Tesselhuus jaarlijks aanbiedt aan mensen met ernstige lichamelijke handicaps, waaronder spierziekten en reuma.

€1500,- Verpleeghuis Texel

Dit geld werd gebruikt voor de aankleding van de centrale hal van het Verpleeghuis en voor de inrichting van een snoezelruimte. Dat is een ruimte waar mensen die dementerend zijn zich op hun gemak kunnen voelen.

€1000,- Ria van der Vis uit Oosterend

Dit geld werd gebruikt voor hulptransporten van Texelse goederen naar Roemenië.

€1000,- budovereniging Shima

Dit geld is gebruikt voor de gehandicaptensport. De budovereniging laat wekelijks op zaterdagochtend verstandelijk gehandicapte Texelse jongeren judoën.

€500,- Stichting Studiefonds Dana

Dit geld is gebruikt voor de studie van de Bulgaarse Dana Ivanona Blagoeva. Zij woonde in haar jeugd een paar jaar als vluchteling op Texel. Een paar Texelaars die erg van haar onder de indruk waren, richtten een studiefonds voor haar op, zodat zij later kon studeren. Hun inschatting was juist: Dana doorliep een internationale studie in Engeland met vlag en wimpel.

€1000,- Stichting Bouwen aan Bangladesh

Dit geld is gebruikt voor de bouw van een school in Bangladesh. De stichting is een Texels initiatief. Hij werd opgezet door Jashim Udin Litton en Herman Bakker.

€1000,- Stichting Papua Nieuw-Guinea

Dit geld is besteed om jongeren in Papua Nieuw-Guinea een opleiding te laten volgen, zodat hun kansen op werk worden vergroot. De stichting wordt geleid door Texels ereburger Harry de Graaf.

€1000,- Sight First II

Met behulp van dit project worden wereldwijd oogoperaties verricht in Derde Wereldlanden.

€1000,- Oogzorg Wereldwijd

Met behulp van dit project worden wereldwijd oogoperaties verricht in Derde Wereldlanden.