In 2007 heeft Lions Club Texel €12.000,- geschonken aan tien goede doelen. De verdeling was als volgt.

€4000,- Tesselhuus

Dit geld werd gebruikt voor de elf vakantieweken die het Tesselhuus jaarlijks aanbiedt aan mensen met ernstige lichamelijke handicaps, waaronder spierziekten en reuma.

€750,- Stichting Kerken en Minima

Dit geld werd gebruikt voor de bijstand van Texelaars die om wat voor reden dan ook in de schulden terecht waren gekomen. De stichting verstrekt hen renteloos leningen om uit de problemen te kunnen komen.

€500,- Stichting Papua Nieuw-Guinea

Dit geld is besteed om jongeren in Papua Nieuw-Guinea een opleiding te laten volgen, zodat hun kansen op werk worden vergroot. De stichting wordt geleid door Texels ereburger Harry de Graaf.

€1000,- Muziek en Dansschool Texel

Dit geld werd gebruikt voor lessen instrumentale muzikale vorming aan kinderen van de Texelse basisscholen. Met behulp van dit project konden zij op school kennis maken met één of meerdere instrumenten.

€250,- Waalder Koffieconcerten

Deze organisatie zorgt al jaren voor klassieke optredens in het Waalder kerkje.

€500,- Be More

De Texelse Diana Kooiman, lerares op een basisschool, verrichtte voor deze organisatie vrijwilligerswerk op een school in Zuid-Afrika.

€750,- budovereniging Shima

Dit geld is gebruikt voor de gehandicaptensport. De budovereniging laat wekelijks op zaterdagochtend verstandelijk gehandicapte Texelse jongeren judoën.

€1500,- Stichting Dusheti

Deze stichting heeft in Georgië een weeshuis aan onder haar hoede.

€1500,- Sight First II

Met behulp van dit project worden wereldwijd oogoperaties verricht in Derde Wereldlanden.